privacy-policy

PRIVACY POLICY

BIJ ONS ZIJN UW GEGEVENS VEILIG

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 februari 2019.

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Textielreiniging Select in Kuurne. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

De Select respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

 

1.1. De Select respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. GDPR wetgeving 2018

 

De Select engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018.

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

 

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken. Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

 

1.3. Persoonsgegevens Select Kuurne

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: klantenbestand

Iedere nieuwe klant wordt geregistreerd met naam en adres gegevens. Eventueel, indien de klant dit wenst, wordt ook het telefoonnummer bijgehouden. Verder wordt het aantal binnengebrachte stukken op naam weggeschreven. 

 

Deze gegevens worden louter gebruikt voor identificatie van de kledij..

De Select ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende personen om te controleren of deze gegevens nog kloppen. De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).

Oude gegevens worden na 10 jaar verwijderd uit onze database.

Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

 

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

​Klanten kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal de Select de bijgehouden gegevens zo snel mogelijk ter beschikking stellen. Men kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

 

3. In geval van een data breach

​Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet de Select beroep op de leverancier van de software met als rol de verwerker. Een data breach wordt binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven aan de Privacy Commissie. Select textielreiniging neemt deze verantwoordelijkheid op zich als verwerker.

 

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

 

Textielreiniging Select

Kerkstraat 50 

8520 Kuurne

​Tel: 056 71 12 96