Reinigingstechniek

REINIGINGSTECHNIEKEN

BIJ HET REINIGEN VAN BOVENKLEDING

ZIJN ER EEN AANTAL TECHNIEKEN BESCHIKBAAR.

Nieuwkuis of droogkuis (Dry-Clean)

 

Dit chemisch reinigingsproces gebeurt in een geheel gesloten systeem. Het textiel gaat droog de machine in en komt er droog uit (dry-clean). Dit betekent echter niet dat er geen vloeistof aan te pas komt. De regel geldt nog altijd, zonder vloeistof kan men niet spreken van een reiniging. In plaats van het water dat gebruikt wordt in een wasmachine, wordt hier gebruik gemaakt van een andere vloeistof. Tegenwoordig zijn er verschillende alternatieven. Deze vloeistoffen hebben de eigenschappen sterk ontvettend te zijn en te reinigen op lagere temperatuur dan bij water. Dergelijke reinigingsprocessen gebeuren via een continu distillatie.

Natreinigen (Wet-cleaning)

 

Dit wasproces lijkt voor een deel op de thuis gebruikte wasmachine. Het verschil zit hem o.a. in de wasgang (die via computer aangepast kan worden aan het te reinigen textiel) en de speciaal voor deze systemen ontwikkelde reinigingsmiddelen. Zo kan met dit systeem het meest milieuvriendelijk gereinigd worden. Niet al het textiel kan op deze wijze worden gereinigd. Men spreekt van 30% in de droogkuis en 70% is het natwas systeem.

 

Dankzij speciale reinigingsproducten, lage temperaturen, zeer geringe mechanische belasting is natreiniging ook toegestaan voor delicaat en kwetsbaar textiel. Hierdoor vermijden we maximaal de krimpgevoeligheid.